Wynagrodzenie

 

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem. Przy jej ustaleniu uwzględniany jest rodzaj sprawy, stopień złożoności oraz skomplikowania sprawy, niezbędny nakład pracy, oraz oczekiwane terminy realizacji usługi.

Kwota wynagrodzenia obejmuje podatek VAT.

W Kancelarii stosowane są następujące sposoby wynagrodzenia:

 

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWE

Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje określone miesięczne wynagrodzenie w stałej, niezmiennej wysokości, bez względu na wkład pracy w danym miesiącu.

WYNAGRODZENIE RYCZAŁTOWO-GODZINOWE

Stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje stawkę miesięczną dla określonej liczby godzin pracy oraz rozliczenie wg stawki godzinowej przy przekroczeniu ustalonej liczby godzin.

WYNAGRODZENIE GODZINOWE

Wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin. Rozpoczęta godzina świadczenia usług zaokrąglana jest w górę.
Wynagrodzenie godzinowe stosowane jest zarówno w przypadku stałej obsługi prawnej, jak i w przypadku porad i konsultacji prawnych, przygotowania opinii prawnych i innych dokumentów, np. projektów umów dla klientów niekorzystających ze stałej obsługi prawnej kancelarii.

WYNAGRODZENIE ZA ZASTĘPSTWO PROCESOWE

Kształtowane jest w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (z późn. zm.).
Stawki minimalne, w zależności od wartości przedmiotu sporu, wynoszą:

1) do 500 zł - 90 zł;
2) powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
3) powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
4) powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
5) powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
6) powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
7) powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
8) powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
9) powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł